O projekcie
Subregion Zachodni Województwa Śląskiego to jeden z obszarów o największym zanieczyszczeniu powietrza nie tylko w całej Polsce, ale i w Europie (wg. raportu Światowej Organizacji Zdrowia). Niestety, wnioski są mało optymistyczne - w dużej mierze trujemy się sami… Powszechne jest spalanie śmieci, używanie najgorszych paliw i niewłaściwa eksploatacja kotłów. Powodem są przede wszystkim długoletnie zaniedbania, niewłaściwe nawyki i brak wiedzy. Aby zmienić ten niekorzystny stan rzeczy wszystkie samorządy Subregionu Zachodniego (25 gmin oraz 3 powiaty) podejmują wspólną kampanię na rzecz walki z niską emisją i poprawy jakości powietrza. „Gmina z dobrą energią!” to modelowa kampania informacyjno-edukacyjna, której celem jest szerzenie wiedzy na temat niskiej emisji (przyczyny, konsekwencje zdrowotne) oraz metod walki z nią - termomodernizacja, efektywne ogrzewanie budynków, odnawialne źródła energii.
Wszystkie materiały powstające w ramach projektu są dostępne lokalnie, dla każdej gminy partnerskiej, w ramach
serwisu "Gmina z energią" dedykowanego dla danej gminy. Użyj poniższej wyszukiwarki aby przejść
do serwisu gminnego.
Półmetek konkursu dla szkół „Nie truj sąsiada!” – wyniki cząstkowe
Przewiń do artykułu
Menu

Od rysunków, poprzez autorskie projekty ulotek kampanii, aż po odręcznie napisane listy do premier Beaty Szydło i Franciszka Pieczki czy gigantyczne plakaty outdoorowe. Poprzeczka w konkursie dla szkół „Nie truj sąsiada!” została postawiona przez uczestników bardzo wysoko. Poniżej publikujemy cząstkowe wyniki na półmetku antysmogowej rywalizacji.

Konkurs „Nie truj sąsiada!” jest jedną z inicjatyw zrodzonej w ramach międzygminnej kampanii edukacyjno-ekologicznej „Gmina z (dobrą) energią!”, za którą odpowiadają Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego województwa śląskiego oraz partner – Planergia Sp. z o.o. Zmagania, mające wyłonić najbardziej kreatywną w nagłośnianiu zjawiska niskiej emisji wśród lokalnej społeczności szkołę z każdego szczebla edukacji (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne), rozpoczęły się w styczniu i potrwają prawie do końca grudnia. O tym, które szkoły znajdą się w gronie laureatów, dowiemy się na początku przyszłego roku.

Podstawę oceny placówki stanowią organizowane przez społeczność szkolną aktywności powiązane tematycznie z zagadnieniem niskiej emisji – przyczyn zjawiska, konsekwencji, prewencji oraz metod walki. Mogą to być zajęcia lekcyjne, aktywności wewnątrzszkolne oraz pozaszkolne, zajęcia plastyczne czy też techniczne – obowiązuje pełna dowolność.

Organizatorzy akcji udostępnili koordynatorom wyznaczonym przez zaangażowane szkoły materiały dydaktyczne w postaci m.in.: przykładowych scenariuszy lekcji, poradnika dla nauczycieli w formie książki, animacji, filmów edukacyjnych oraz gry on-line. Wciąż prowadzony jest także cykl szkoleń off-line dla nauczycieli.

Komisja wyznaczona przez organizatorów ocenia nadesłane raporty kwartalne zawierające wyszczególnienie aktywności wraz z przykładami prac w oparciu o pięć kategorii. Są to: i) liczba podjętych działań, ii) pomysłowość, różnorodność i jakość ich wykonania/realizacji, iii) wartość merytoryczna przekazu (zgodność z tematyką kampanii), iv) liczba zaangażowanych osób oraz v) zasięg działań.


Regulamin konkursu jest dostępny TUTAJ.


Niektóre z załączonych do nadsyłanych raportów prac zasługują na miano prawdziwych perełek. Jedną z nich był z pewnością list napisany przez Nikolę, uczennicę szkoły podstawowej w Jankowicach Rybnickich. Co w nim szczególnego? Co najmniej dwie rzeczy: jego bardzo poważny ton jak na wiek autorki oraz adresat, którym była… Beata Szydło!

(...) Bardzo chciałabym Panią zaprosić na Śląsk, aby mogła się Pani przekonać, jak uciążliwe jest zanieczyszczone powietrze (...). Proszę coś z tym zrobić. Przecież to nas wszystkich zabije (…) – pisze w swoim liście Nikola.

Cały odręcznie napisany tekst zajął dwie strony a4, z czego lwią część stanowi bogaty opis niedogodności występujących podczas sezonu grzewczego w miejscowości śmiałej uczennicy.

Uczestnicy wykazywali się zacięciem poetyckim, artystycznym, ale także dziennikarskim. Uczniowie I LO w Wodzisławiu Śląskim nagrali krótki film na wzór prowadzonego w ramach kampanii cyklu „Niska emisja bez ściemy!”. Wideo można obejrzeć TUTAJ.


"Nie truj sąsiada!" w interpretacji uczniów I LO im. S. Staszica z Jastrzębia-Zdroju


"Antysmogomania" - gazetka poświęcona domowym "pożeraczom" smogu autorstwa uczniów wodzisławskiej SP 10


Wystawa plakatów w bibliotece jastrzębskiego ZS nr 1

Oczywiście, na wyróżnienie zasługuje także mnóstwo innych prac, jednak to znalazło już odzwierciedlenie w konkursowej punktacji.

Komisja stanęła przed niełatwym zadaniem oceny dotychczasowych raportów. Sztuka ta po burzliwych naradach ostatecznie się powiodła. Cząstkowe wyniki zamieszczamy poniżej. Już nie możemy się doczekać kolejnych prac za nadchodzące dwa – ostatnie już – kwartały objęte konkursem!

 

Przedszkola


- pełna rozdzielczość

 

Szkoły podstawowe


- pełna rozdzielczość

 

Gimnazja


- pełna rozdzielczość

 

Szkoły ponadgimnazjalne


- pełna rozdzielczość

Od organizatora: W przypadku, gdy pomimo zgłoszenia nie widzą Państwo swojej szkoły w zestawieniu lub punktacja nie uwzględnia przesłanego raportu kwartalnego, prosimy o kontakt - dane znajdują się tutaj.

FOTO: zs1.rybnik.pl

DM

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl