O projekcie
Subregion Zachodni Województwa Śląskiego to jeden z obszarów o największym zanieczyszczeniu powietrza nie tylko w całej Polsce, ale i w Europie (wg. raportu Światowej Organizacji Zdrowia). Niestety, wnioski są mało optymistyczne - w dużej mierze trujemy się sami… Powszechne jest spalanie śmieci, używanie najgorszych paliw i niewłaściwa eksploatacja kotłów. Powodem są przede wszystkim długoletnie zaniedbania, niewłaściwe nawyki i brak wiedzy. Aby zmienić ten niekorzystny stan rzeczy wszystkie samorządy Subregionu Zachodniego (25 gmin oraz 3 powiaty) podejmują wspólną kampanię na rzecz walki z niską emisją i poprawy jakości powietrza. „Gmina z dobrą energią!” to modelowa kampania informacyjno-edukacyjna, której celem jest szerzenie wiedzy na temat niskiej emisji (przyczyny, konsekwencje zdrowotne) oraz metod walki z nią - termomodernizacja, efektywne ogrzewanie budynków, odnawialne źródła energii.
Wszystkie materiały powstające w ramach projektu są dostępne lokalnie, dla każdej gminy partnerskiej, w ramach
serwisu "Gmina z energią" dedykowanego dla danej gminy. Użyj poniższej wyszukiwarki aby przejść
do serwisu gminnego.
Ponad 160 szkół weźmie udział w konkursie „Nie truj sąsiada”
Przewiń do artykułu
Menu

Jak mówi stare porzekadło: „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”. Nowa inicjatywa organizatorów kampanii „Gmina z (dobrą) energią!” ma sprawić, aby do walki ze społecznym przyzwoleniem na palenie śmieci i innymi nawykami przyczyniającymi się do powstawania zjawiska niskiej emisji włączyły się nie tylko pojedyncze „młode skorupki”, ale także by za pośrednictwem młodzieży szkolnej dotrzeć do pokolenia ich rodziców oraz dziadków.

Rusza konkurs ekologiczno-edukacyjny dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego pt. „Nie Truj Sąsiada”. Uczestniczące w nim placówki przez cały 2017 rok (kalendarzowy) organizować będą wydarzenia poruszające tematykę niskiej emisji, odnawialnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego, efektywności energetycznej i innych. Aktywności mogą przybierać postać m.in.: konkursów wiedzy, lekcji tematycznych, apeli, spotkań i innych kreatywnych form.

 

Dedykowane lekcje dla uczniów, szkolenia przygotowujące dla nauczycieli

Na omawianie wyżej wymienionych zagadnień w szkołach biorących udział w konkursie przeznaczona zostanie część godzin lekcyjnych. Na dedykowanych zajęciach uczniowie szkół będą mogli poszerzyć swoją wiedzę dzięki materiałom edukacyjnym zapewnionym przez organizatorów. Zorganizowane zostaną także specjalne szkolenia przygotowujące kadry pedagogiczne pod względem merytorycznym. Dodatkowo nauczyciele otrzymają gotowe scenariusze lekcji oraz dostęp do obszernej bazy wiedzy.

Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie oceny ilości oraz jakości podjętych inicjatyw. W każdej z czterech kategorii (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne) przyznane zostaną nagrody dla placówek, które zajmą miejsca od pierwszego do trzeciego. Eko-rywalizacja dobiegnie końca 22 grudnia br. O końcowej lokacie decydować będzie ilość zdobytych punktów.

Nagrody w konkursie „Nie truj sąsiada” to przybory edukacyjne i pomoce naukowe, których wartość zależna będzie od zajętego miejsca - odpowiednio: 5, 3 oraz 2 tysięcy złotych brutto.

Pod hasłem „Nie truj sąsiada” realizowany był także spot promujący walkę ze społecznym przyzwoleniem na spalanie śmieci, w którym gościnnie wystąpił Franciszek Pieczka.

źródło: YouTube.com/Planergia.pl

Do udziału w konkursie zgłosiło się łącznie około 160 placówek wszystkich szczebli nauczania z terenu objętego zasięgiem projektu „Gmina z (dobrą) energią!”, czyli z 25 gmin i 3 powiatów. Pełne zestawienie szkół znajduje się tutaj. Ogłoszenia o wynikach konkursu należy się spodziewać w styczniu 2018 roku.

 

Obserwuj #NieTrujSasiada na Facebooku!

Szczegółowe informacje dotyczące kampanii „Gmina z (dobrą) energią!” dostępne są na stronie internetowej www.gminazenergia.pl. Po najnowsze aktualności oraz materiały dodatkowe zapraszamy na profil społecznościowy facebook.com/gminazenergia.

Projekt „Gmina z dobrą energią! Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej” jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

fot.: radiokaszebe.pl

 

Niniejsza publikacja nie stanowi oficjalnego stanowiska WFOŚiGW w Katowicach

 
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl